11 положительных эффектов от приема L-карнитина!

Нормы потребления

Рекомендованные суточные дозы витамина могут сильно отличаться в разных странах, потому что биологическая роль активного вещества еще недостаточно исследована. В России приняты следующие нормы карнитина (таблица):

Возрастная группаКоличество BT, мг
Грудные дети12-15
Дети 1-3 года35-50
Дети от 4 до 6 лет60-85
Дети 7-18 лет100-300
Взрослые250-300

Потребность в витаминоподобном веществе значительно возрастает при постоянных перегрузках организма, беременности, воздействии неблагоприятных факторов. Будущим мамам и кормящим женщинам нужно получать до 700-800 мг карнитина из природных источников. Профессиональным спортсменам и людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом, необходимо от 1000 до 2500 мг В11 в сутки. Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек, которые сопровождаются повышением потребности в Л-карнитине, рекомендовано принимать до 1000 мг в день.

Для определения уровня L-карнитина наибольшую пользу имеет анализ мочи на содержание свободного активного вещества. Чтобы получить точный результат, за сутки до взятия образца запрещено употреблять спиртные напитки, за 48 часов до исследования отменяют все мочегонные препараты. Нормальные значения свободного В11 для детей старше 2-х лет и взрослых – от 1 до 46 ммоль. Общее количество витамина в норме составляет от 8,2 до 82,5 ммоль.

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ Кардіологія

25.12.2021

Ревматологія

Мультидисциплінарний пацієнт-орієнтований підхід до лікування остеоартриту: новини з ESCEO

Остеоартрит (ОА) входить до десятки найбільш інвалідизуючих захворювань у розвинених країнах. Очікується, що до 2025 року глобальна поширеність ОА зросте і на це захворювання страждатиме до 350 млн осіб . ОА значно знижує якість життя, а на пізніх стадіях є фактором ризику передчасної смерті. Для запобігання незворотного ураження суглобів при ОА рекомендуються рання діагностика та призначення лікування. Оскільки ОА охоплює десятиліття життя пацієнта, терапія складається з різних нефармакологічних і фармакологічних заходів, які часто комбінуються. Значна увага актуальним аспектам ведення ОА була приділена на Всесвітньому конгресі з остеопорозу, остеоартриту та кістково‑м’язових захворювань (WCO-IOF-ESCEO), який відбувся 26-28 серпня у віртуальному форматі.

25.12.2021

Кардіологія

Потрійна комбінація: данина моді чи необхідність?

Під час XXII Національного конгресу кардіологів України, що відбувся 21-24 вересня, темою
обговорення експертів стали практичні аспекти лікування артеріальної гіпертензії (АГ). Зокрема,
значну зацікавленість аудиторії викликав тандемний виступ завідувачки відділу АГ та коморбідної патології ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України» (м. Київ), доктора медичних наук Лариси Анатоліївни Міщенко та завідувачки відділення діагностики ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» (м. Київ), кандидата медичних наук Наталії Миколаївни Носенко, в якому було розглянуто особливості застосування сучасних антигіпертензивних препаратів з фіксованими комбінаціями (ФК) діючих речовин….

25.12.2021

Кардіологія

Аміодарон і предиктивний нагляд демонструють ідеальні клінічні ефекти в терапії порушень серцевого ритму

Коронарна хвороба, причиною якої є атеросклеротичне ураження вінцевих судин серця, – провідна кардіоваскулярна нозологія, що часто зумовлює клінічно значимі симптоми та стани (Meng et al., 2019). Фактори ризику розвитку коронарної хвороби розподіляються на модифіковані, тобто ті, на які можна впливати, та немодифіковані, що не піддаються корекції. До модифікованих факторів ризику належать психосоціальні чинники, надмірне вживання алкоголю, недостатня фізична активність, нездоровий спосіб життя, діабет, гіпертензія, надлишкова маса тіла й ожиріння, дисліпідемія, тоді як до немодифікованих – ускладнений сімейний анамнез щодо кардіоваскулярних захворювань, вік і стать….

25.12.2021

Кардіологія

Впровадження сучасних підходів до профілактики інсульту із застосуванням ривароксабану в пацієнтів із фібриляцією передсердь у практику сімейних лікарів України

Другого вересня за участі спеціалістів – сімейних лікарів та кардіологів – відбулося засідання Експертної ради, присвяченої оптимізації антикоагулянтної терапії в пацієнтів із неклапанною фібриляцією передсердь (ФП) і ролі сімейних лікарів у профілактиці інсульту в таких пацієнтів….

Немного фактов

Многие специалисты, изучающие причины развития анорексии, считают этот диагноз не совсем заболеванием, а синдромом, который возникает под воздействием комплекса факторов. В последние несколько лет количество больных, страдающих от этого расстройства, увеличилось в 10 раз. Особенно подвержены риску появления анорексии дети подросткового возраста (11-16 лет), а также модели, актрисы и прочие публичные лица. Частые случаи данной патологии были зафиксированы в Соединенных Штатах Америки и Западной Европе.

Анорексия подразумевает собой психическое расстройство, повлекшее нервное и физическое истощение. Развитие синдрома характеризуется полным отказом от приема пищи, основывающимся на стремлении похудеть или навязчивым страхом ожирения. В ходе клинических исследований ученым удалось установить принадлежность анорексии к определенной категории болезней. По мнению медицинских сотрудников, она является патологией психической области с физическими проявлениями, которые выражаются особой реакцией мозга и нервной системы, а также изменением конституции тела.

Больные анорексией резко теряют массу тела, принимают только низкокалорийную пищу, изводят себя тяжелыми и изнурительными физическими нагрузками, часто применяют клизмы и вызывают рвоту после каждого приема еды. Кроме того, большинство лиц прибегает к употреблению мочегонных и жиросжигающих препаратов, которые приводят организм к обезвоживанию. Анорексия является опасным расстройством, которое становится причиной возникновения патологических состояний, связанных с развитием аритмии, сбоем менструального цикла, бледностью кожи, болевыми ощущениями и спазмами в мышцах. Также происходит нарушение функционирования многих органов внутренней секреции, которое появляется из-за дефицита питательных веществ. В некоторых случаях эти изменения влекут необратимые последствия, приводящие человека к летальному исходу.

Для эффективного лечения анорексии врачи прибегают к комплексному подходу, который позволяет устранить фактор развития синдрома и восполнить дефицит массы тела. При ликвидации причины нервно-физического расстройства существуют все шансы для пациента вернуться к нормальной здоровой жизни. Помимо высококалорийной диеты назначаются витаминные препарата, солевые и коллоидные растворы.

Инструкция по применению

Концентрат для приготовления инфузионного раствора перед применением следует тщательно осмотреть на предмет отсутствия осадка или примесей. Кроме того, ампула, в которой содержится жидкость, должна быть проверена на отсутствие трещин и сколов. Раствор для введения внутривенно обязан быть комнатной температуры. В случае хранения ампулы с концентрированным средством в холодильнике рекомендуется некоторое время выдержать ее в помещении при температуре не более 25°С.

Длительность курса лечения и суточная норма введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально с учетом тяжести патологического состояния, возраста и веса пациента. Карнитина хлорид разводят 5% раствором глюкозы или 0,9% натрия хлоридом в соотношении 100 мг лекарственного средства на 50 мл изотонической жидкости. Следует отметить, что препарат капельно вводится достаточно медленно – 60 капель в минуту.

При остром нарушении кровообращения мозга больному первые три дня вливают по 10-14 мг лекарства на 1 кг массы тела и семь дней – по 7 мг/кг. Для предотвращения рецидива возможно проведение повторного курса длительностью в 5 дней.

Вторичный дефицит карнитина следует лечить при помощи инфузий в дозировке 2 г в день после процедуры гемодиализа. При реабилитации после дисциркуляторной энцефалопатии или различных заболеваниях головного мозга больным назначают по 500-100 мг раствора в сутки. Продолжительность лечения составляет 3-5 дней и при необходимости может быть назначен повторный курс через 2 недели.

Где приобрести добавки

Добавки продаются в аптечной сети, а также в магазинах спортивного питания. Цены на карнитин часто завышены, что объясняется высокими торговыми наценками посредников.

На Айхерб действует скидка до 10% по этому промокоду:

AGK4375

Активировать

Промокод активируется в корзине после добавления 1-го товара и действует только на 1-й заказ.

Для наших читателей мы подобрали перечень добавок с L-карнитином, которые выигрывают у других по полезным свойствам и соотношению цена/качество.

ТОП-6 препаратов витамина ВТ:

Витамин В11 – незаменимое вещество, которое участвует во всех метаболических процессах. Доказана польза Л-карнитина для сердечно-сосудистой, половой, эндокринной системы. Также активное L-карнитин необходим спортсменам и людям физического труда, он применяется в бодибилдинге для наращивания мышечной массы. Соединение может вырабатываться в организме, но медики рекомендуют дополнительно получать его с продуктами питания или витаминными добавками.

L-карнитин: аминокислота на страже метаболизма

Людям, ведущим активный образ жизни, с недавнего времени знакома аминокислота L-carnitine. Иногда ее ошибочно принимают за витамин из группы В, но вещество выполняет в организме более важную функцию для современного человека: сжигает жир. 

Ученые выяснили механизмы, генератором которых является Л-карнитин, другое его название левокарнитин. Аминокислота транспортирует жировые ткани в энергетические элементы мышечных волокон – митохондрии, где жир преобразовывается в энергию под воздействием спортивных нагрузок. 

Метаболизм жиров возможен только при правильном белковом питании, о котором известно всем спортсменам. Достаточное количество мяса, рыбы и творога, а также наличие в рационе витаминов и микроэлементов, позволяют организму самостоятельно синтезировать L-carnitine. 

Однако при значительных физических нагрузках и отходе от диеты вещество перестает вырабатываться, тогда необходима активная добавка – спортивный Л-карнитин.

Россия: родина разработок L-carnitine

Аминокислоту выделили в 1905 году русские исследователи В.С Гулевич и Р.П. Кримберг, занимавшиеся на клеточном уровне изучением мышц и тканей животных. Ученые дали элементу название «carnis», что в переводе с латыни означает «мясо». К началу ХХ века научные исследования еще не позволяли создавать искусственные кислоты, это стало возможно только в 1960 году: удалось получить искусственный Л-карнитин. Со временем определились с формами выпуска, аптеки Москвы и других регионов России начали предлагать таблетки, жидкость или порошок для разведения в воде. 

В первую очередь на разработку обратили внимание спортсмены. Появились положительные отзывы о действии инновационной добавки

Итальянские футболисты опробовали левокарнитин на Олимпийских играх 80-го года в Москве, препарат дал хорошие результаты. 

До настоящего времени Л-карнитин активно применяется в спортивном питании, ее действие оценили тренеры спортивных и фитнес клубов в Москве и других российских городах.

Активная борьба с жиром

Обилие пищевых добавок, многие из которых не приносят пользы, разуверило спортсменов и любителей в их эффективности. Часто такие мнения складываются из-за непонимания механизма действия того или иного вещества в препарате. 

Действие левокарнитина ученые объяснили еще в прошлом веке. Вещество является своеобразным двигателем процессов метаболизма. Спортивный Л-карнитин помогает жировым клеткам активнее перерабатываться в энергетических центрах мышц – митохондриях. Подкожный жир перестает застаиваться, он превращается в энергию, которая позволяет тренироваться дольше и эффективнее. 

Особенно важно применение препарата для похудения, избавление от лишнего веса является первым шагом к периодическим тренировкам, по мнению тренеров. Сначала необходимо запустить спящие процессы в организме, заставить лишний вес вырабатывать энергию, а не откладывать жировые отложения на бедрах или животе. . Новички порой игнорируют эту аксиому, и все их труды по приведению фигуры в надлежащую форму, долго не дают результатов

Иногда вес не снижается именно из-за отсутствия своеобразного удара по жировым отложениям, коим и является аминокислота L-carnitine. Причем она начинает правильно перерабатывать не только уже имеющийся жир, но и поступающий с пищей. 

Новички порой игнорируют эту аксиому, и все их труды по приведению фигуры в надлежащую форму, долго не дают результатов. Иногда вес не снижается именно из-за отсутствия своеобразного удара по жировым отложениям, коим и является аминокислота L-carnitine. Причем она начинает правильно перерабатывать не только уже имеющийся жир, но и поступающий с пищей. 

Цена средства невысокая, а эффект, который оно способно принести, быстро покрывает незначительные траты.

К чему приводит дефицит аминокислоты

Организм человека напоминает стройный ансамбль, в котором каждый инструмент играет свою партию, фальшивая нота одного из них ведет к разбалансировке системы. L-carnitine не вырабатывается самостоятельно, а только под влиянием поступающих с пищей витаминов В, С и других ферментов. Если в крови обнаруживается их недостаток, левокарнитин не выделяется, тогда требуется его дополнительный прием. 

Именно у людей, активно занимающихся спортом, в крови чаще обнаруживается недостаток этой кислоты, также этому явлению подвержены вегетарианцы. У первых питательные и витаминные элементы слишком быстро уходят на выработку энергии для тренировок, у вторых они чаще всего просто не поступают в достаточных объемах. 

Иногда человек, занимаясь спортом и соблюдая диету, не может определить даже при участии врача, отчего у него нарушается сердечный ритм, снижается иммунитет, появляется быстрая утомляемость и ухудшается настроение. Виной тому может быть замедление метаболических процессов из-за нехватки Л-карнитина.

Фармакологические свойства

Карнитина хлорид – метаболический препарат с выраженным антигипоксическим, антитиреоидным и анаболическим эффектом. Он способствует стимуляции обменных процессов, активизации метаболизма липидов, усилению аппетита и улучшению восстановительной функции клеток органов.

Активное нестероидное вещество, которое по своим физико-химическим показателям напоминает витамины группы В, принимает участие в процессах распада ферментов углеводов и белков. Кроме того, карнитин позволяет мобилизовать жировые молекулы из жировой ткани.

Также ученые доказали, что анаболическое средство обладает нейротрофическим воздействием, что дает возможность регенерировать нервные структуры и препятствовать увеличению зон поражения. Вещество может замедлить или полностью предотвратить клеточную гибель, а также повысить устойчивость органов к токсинам и продуктам распада.

Курс терапии Карнитина хлоридом позволит нормализовать процесс обмена белков и жиров, а также как антагонист тироксина поможет снизить уровень гормонов щитовидной железы у людей, страдающих от гипертиреоза. Не меньшее значение он имеет для кроветворной системы, способствующее уменьшению производимости кетокислот и восстановлению щелочного резерва крови.

Вред L-карнитина

Л-карнитин – вещество природного происхождения, которое активно синтезируется в организме, поэтому доказательной клинической базы относительно побочных воздействий не существует. Даже при употреблении добавок в максимальных терапевтических дозах самочувствие пациентов не нарушается. Неблагоприятные последствия для организма чаще всего обусловлены приемом недостаточно очищенных лекарств на основе карнитина, в составе которых присутствуют токсические вспомогательные компоненты.

В11 может принести вред людям со склонностью к аллергическим реакциям – у таких пациентов во время первого приема препарата иногда развиваются тяжелые анафилактические состояния с отеком дыхательных путей и коллапсом. Хотя Л-карнитин и полезен для развития плода, его применение у беременных женщин в виде синтетических препаратов ограничено из-за возможного отрицательного воздействия на организм будущего ребенка.

Применение карнитина

Активное вещество в виде специальных добавок используется в медицине, диетологии, спорте. Спортсменам назначают по 1,5-3 г нутриента в день во время подготовки к соревнованиям для повышения выносливости, наращивания мышечного объема. Дозировки для похудения подбираются индивидуально с учетом количества лишнего веса, общего состояния организма. Множество полезных действий Л-карнитина обусловливают его применение в медицинских целях:

 • у пожилых пациентов для улучшения когнитивных функций, нормализации обмена веществ;
 • при сахарном диабете 2 типа для улучшения липидного профиля и профилактики сосудистых нарушений;
 • в качестве антиоксиданта при острых состояниях – алкогольной интоксикации, печеночной энцефалопатии;
 • в дерматологии для лечения псориаза, экземы, себореи;
 • в комплексной терапии мужского бесплодия;
 • при неврогенной анорексии;
 • в послеоперационном периоде для ускорения тканевой регенерации.

Формы выпуска

На рынке фармакологической продукции карнитин представлен в 4-х основных вариантах:

 1. В жидкой форме. Продаются как растворы, готовые к употреблению, так и концентраты, которые необходимо добавить в определенный объем жидкости. Такие препараты популярны среди спортсменов. Лекарство удобно дозировать и принимать, а минусами являются высокая стоимость и маленький срок годности.
 2. Капсулы. Обеспечивают постепенное высвобождение вещества в желудке и длительный эффект. Минусом является большой размер капсулы, что создает трудности при глотании.
 3. Таблетки. Чистый витамин без оболочки может раздражать слизистую ЖКТ, поэтому эта форма карнитина чаще вызывает побочные реакции. Плюсы таблеток – цена на 20% ниже, чем у препаратов в капсулах.
 4. Порошок. Предназначен для размешивания в 250-500 мл воды и перорального приема. Плюсы данной формы – невысокая цена и простота дозировки, но так же, как и таблетки, может вызывать диспепсические нарушения.

Достоинства и недостатки

Развитие медицины и биологии в новом веке позволило применять давние разработки на благо здоровья и долголетия человека. Понимание механизмов действия новых веществ, в том числе, L-carnitine, поможет приобрести надежного помощника, который станет опорой на нелегком пути к красоте и здоровью. 

Отзывы спортсменов, которые смогли сбросить лишние килограммы с помощью препарата в сочетании с правильно разработанными диетами, отмечают и другие его достоинства: 

 •   избавление от жировых накоплений и предотвращение появления новых в результате их быстрых преобразований в энергию;
 •   появление ощущения легкости в результате ускорения метаболизма и обогащения клеток кислородом;
 •   нормализация основных показателей в общих анализах крови: особенно это касается холестерина и сахаров;
 •   повышение работоспособности и улучшение настроения. 

Инновационные безопасные вещества призваны облегчить путь человека к достижению своих жизненных целей. Лучшим способом оценить мнения относительно новых добавок, будет их внедрение под контролем специалистов в свой образ жизни. 

На сайте ТренерИзДома.рф можно выбрать спортивное питание и добавки для здоровья от популярных производителей. В каталоге для похудения, в частности, представлены добавки в жидкой форме, а также в виде капсул и порошка. 

Признаки авитаминоза

Нехватка карнитина может быть обусловлена первичными генетическими нарушениями синтеза этого вещества, при которых симптомы в виде мышечной слабости, отставания в росте, поражения сердечной мышце развиваются уже на 4-5 году жизни ребенка. Гораздо более распространена вторичная форма авитаминоза.

Другие характерные проявления гиповитаминоза:

 • боли в сердце, тахикардия, аритмии;
 • слабость в мышцах, судороги и парестезии в конечностях;
 • непереносимость умеренных физических нагрузок;
 • быстрый беспричинный набор веса;
 • эмоциональная лабильность, бессонница.

При наличии таких симптомов назначается анализ мочи на общий и свободный карнитин, после чего в зависимости от полученных результатов, специалист подбирает метод восполнения В11 в организме. Чаще рекомендуют принимать витаминные добавки, которые содержат активную форму соединения и позволяют быстро избавиться от неприятных симптомов.

Как принимать препарат

Инструкция по приему добавки гласит, что она абсолютно безвредна для здоровья при правильном применении. Препарат назначают даже беременным женщинам под контролем врача. Перед ее покупкой следует определиться с целями и ожидаемыми результатами. Для спортсменов разработана своя схема приема, а для людей, желающих улучшить свой метаболизм без дополнительных тренировок, определен другой план. 

Тренирующимся от трех раз в неделю, рекомендуется принимать 1200 мг Л-карнитина в виде жидкости в течение суток. Дозу делят на четыре приема: по 200 мг – за 20–30 минут до завтрака, обеда и ужина соответственно; 600 мг – непосредственно перед началом тренировки. 

Желающим привести метаболические процессы в порядок без физических упражнений, назначают капсулы. Обычно необходимо принимать 1–2 капсулы во время еды в течение месяца, затем сделать перерыв. 

Средство позиционируется как безвредное, тем не менее, точное количество капсул или раствора зависит от индивидуальных особенностей. Самостоятельный бессистемный прием не приведет к планируемым результатам, так как любое самое безобидное лекарство может навредить при бесконтрольном его использовании.

Противопоказания и побочные эффекты

В качестве противопоказаний исследователи отмечают индивидуальную непереносимость левокарнитина, наличие бессонницы или повышенной возбудимости, а также аллергические проявления. 

Побочные эффекты также описаны после проведенных тестов. Участники испытаний отмечали резкое повышение аппетита, что, скорее всего, связано с ускорением обменных реакций: организму срочно требовалось новое «топливо» для дальнейшей жизнедеятельности. 

В этом случае контролировать аппетит помогает элементарная сила воли, не позволяющая переедать. Бороться с возрастающим аппетитом поможет и специальная диета, предусматривающая дробное питание, отказ от жирной пищи и включение в рацион белковых продуктов, а также микрокристаллической клетчатки. Обязательным условием является отказ от излишеств: особенно это касается сахара и спиртных напитков. График занятий, утвержденный тренером, также должен обязательно выполняться. 

Некоторые испытуемые, принимавшие спортивный Л-карнитин, отмечали появление излишней возбудимости и раздражительности. Эти симптомы можно объяснить перестройкой в работе анатомических систем. Доктора в этом случае советуют снизить объем других тонизирующих средств: чая, кофе и энергетиков.

Общая информация

L-карнитин имеет множество синонимичных названий – левокарнитин, levocarnitine, В11, ВТ. История изучения вещества началась в 1905 году, когда двое русских ученых – Гулевич и Кримберг, выделили химическую формулу из мяса животных.

Латинское название L карнитина – carnitine – произошло от слова carnis, что в переводе означает «мясо».

Точная химическая структура витамина была установлена в 1927 году, но тогда эти изыскания представляли только научный интерес.

Новый виток в описании карнитина связывают с именем ученого И. Фритца, который в 1958 году установил роль L-карнитина в транспорте жирных кислот в митохондрии клеток. С 1960 года левокарнитин делают искусственным путем, и активно применяют в медицинских целях. Вещество входит в состав комплексных схем лечения различных заболеваний, назначается диетологами для похудения. Л-карнитин – популярная добавка среди спортсменов.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий